УСЛУГИ

Благодарение на гъвкавата си структура, тренирайки на обект, направен с предлаганата от нас настилка, вие ще предотвратите ранната умора на мускулите и ще удължите вашето активно време. Продуктите ни намират приложение на:

  • Открити и закрити многофункционални спортни игрища
  • Фитнес зали и салони
  • Детски площадки
  • Басейни
  • Други
MixGround поддържа мнението, че откриването на нови технологии и поддържането на съвременни стандарти, трябва да бъде основна задача, на всяка една фирма, занимаваща се с подобен вид дейност. Именно затова, ние се стремим да бъдем иновативни, като предлагаме висококвалифицирано обучение на служителите, работим с модернизирани машини и влагаме енергия в разработването на нови и различни способи за производство и механизация. За нас представлява изключително удоволствие, да виждаме как забавните детски игри са съчетани с максимална безопасност.

Саморазливна настилка


Излятата настилка е хомогенна маса от слепени каучукови гранули, която се смесва на място и се излива върху вече съществуваща подходяща основа или върху основа, специално подготвена за целта, за да се осигури непрекъсната, единна настилка, в която няма спойки и „шевове“. Тя предпазва децата от нараняване по време на игра. Широко приложима е при направата на детски площадки, спортни игрища, площадки в училища и детски градини и др.
В смесите за настилките се включват екологично- чисто рециклирани стари гуми (SBR Стирен- Бутадиенова Гума). Съществува и друг способ за производство на удъропоглъщаща настилка- EPDM (Ethylene Propylene Diene Monomer). С EPDM, може да бъде постигнат желания от вас дизайн, в цветово отношение.
Каучуковата удъропоглъщаща настилка е доста по- лесна за почистване и поддръжка, от другите видове настилки. Често срещаме детски площадки посипани с пясък или стърготини. Това е предпоставка за развитието на бактерии, тъй като тези материали привличат животни, а дезинфекцията, в този случай, е сравнително по- сложна.  При каучуковата настилка, този проблем не съществува. Почистването може да се осъществи както със силна водна струя, така и с помощта на препарат и вода.
MixGround, ви предлага саморазливна настилка, отговаряща на високи европейски стандарти, както и съобразена с Наредба № 1 от януари 2009г., за условията и реда за устройството и безопасността на площадките за игра.При нас ще откриете качество, съобразено с вашия бюджет.