Ударопоглъщаща настилка

МОНТАЖ

Каучуковите плочи са с размери 400 х 400 мм. и различни дебелини според предназначението им. Това трябва да се има предвид при проектиране и изпълнениетона даден проект с цел намаляване фира при монтаж.

1. Подготовка на терена

Препоръча се използването на квалифицирани специалисти за извършване на предварителен оглед, както и полагане на настилката, съобразно изискванията за монтаж на каучукова настилка.

Преди полагане на каучуковата настилка трябва да се проверят съответно бетоновата основа на площадката – дали има ниски подпочвени води и съответно при наличието им – поставянето на мембранна изолация.Препоръчително е при самото полагане настилката да бъде окантена от всички страни. Може да се направи т.нар. бетоново или друго легло с дебелината на настилката. Целта е да се избегне разлика в нивата на повърхностите на настилките и едно плавно преминаване от единия вид настилка в друг.

Основата, върху която ще се полага каучуковата настилка трябва да бъде с достатъчна равнинност и да не образува грапавини, да няма пукнатини и прах. Трябва да се обърне внимание на своевременно премахване на дребни частици – песъчинки, камъчета, стъкла и други върху основата, като се изчистят добре и ако е нужно, да се направи допълнителна циментова замазка.

Основните причини, които водят до отлепване и надигане на каучуковата настилка са слаба и некачествена основа поради висока влажност над 4% , ниска температура под 5 С, както и висока температура над 30 С.
При полагане на каучукова настилка температурата и влажността на основата трябва да отговарят на следните изисквания, ако е нужно да се подготви основата съобразно тях: • температурата на околната среда не трябва да бъде под 10 °C, а на основата не трябва да бъде под 5°С, нито 30 °С; • влажността на въздуха трябва да е в рамките на 55-65 %, влажността на основата измерена в дълбочина не трябва да надвишава 4 %; Фирмата не носи отговорност при неспазване инструкциите за монтаж, дължащи се на поемане на влага и изпускане на влага от основата или лоша замазка, направена от неподходящ материал с лоша адхезия към основата както и за недостатъци, дължащи се на неправилното приложение на лепилната система.

2. Полагане чрез лепило

По-добрият вариант е чрез залепване. Тук основата трябва да бъде твърда и гладка (бетон, асфалт, дърво и др.). Целта на гладкостта е да намали количеството на използваното лепило и да осигури по-здраво слепване (да не се получават издатини, стърчащи върхове, вдлъбнатини и др.).

Полагането на настилката следва да се извърши върху добре почистена и суха основа и температура на въздуха над 10 С. Тънък слой лепилото се полага върху основата (само да промени цвета на основата) и започва реденето на плочите, при което не бива да се оставя фуга между тях.

Плочите се нареждат плътно една до друга при нужда се поставя тежест с цел по-добро прикрепване към бетоновата повърхност. Каучуковите плочи се нареждат с гладката и плътна страна отгоре, а оребрената долна страна на плочата следва да направи адхезията или връзката между плочата с полиуретановото лепило и бетоновата повърхност. При монтирането освен слепване отдолу, трябва да се има предвид и слепване по страничния борд на настилката.

*лепилото може да се „напръска“ върху основата*

 

2.1. Инструкция за полагане на двукомпонентно лепило

Приложение и предимства:

Прилага се при широка гама материали като метали, дърво, камък, бетон, каучукови настилки, подови плочки, стъкло, паркет и много синтетични материали като полиестер, експандиран полистирол, ПВЦ и други. Без мирис, без разтворител, добра адхезия към двата слепващи материала, безвреден за хората и околната среда. Може да се произвежда в различни цветове.

 

Технически характеристики:

Цвят на сместа: кремав
систенция: течност
а на запалване: 200С
Отворено време: 1 час при 20С
Практичeска продължителност за употреба: 40 – 45 мин.при 20С, 25- 30 мин.при 30С
Температура при употреба: от +10до +30С
Консумация: 700 до 1000 гр/м2 в зависимост от гладкостта на основата
Механична здравина на втвърдяване: 12 часа
Химическа издръжливост: след 7 дни
Време на сгъстяване: 2
часа Време на втвърдяване: 4 – 5 часа

Съхранение:

1 година в затворени опаковки; в сухи помещения при температура над 5 градуса, като втвърдителят и смолата в никакъв случай не трябва да влизат в контакт

3. Начин на употреба:

 

Подготовка на лепилото:

С помощта на електрически миксер се разбърква първо компонент А до на еднородна хомогенна смес, след което към нея се прибавя и компонент Б и се бърка до получаване на едноцветна хомогенна маса.

 

Нанасяне на лепилото:

1.Лепилото се разстила върху повърхността на основата и с помощта на маламашка (гладката страна) се заглажда до много тънък слой и започва реденето на плочите, при което не бива да се оставя фуга между тях. Плочите се нареждат плътно една до друга при нужда се поставя тежест с цел по-добро прикрепване към бетоновата повърхност. При монтирането освен слепване отдолу може да има и слепване по страничния борд на настилката.    2.Лепилото може да се нанесе върху каучуковата плоча и след това да се постави върху основата.
3.Лепилото може да се напръска върху основата.

 

4. Поддръжка

Основата трябва да има 1-2 градуса наклон, за да се избегне задържането на вода, образуването на локви и т.н. Площадката трябва да се използва само и единствено по предназначение, като до нея се допускат само лицата, за които е предназначена, а във всички други случаи да се спазва строг контрол относно допускането на остри предмети, в това число обувки с остър връх или ток, както и влизането на животни. Недопускане на попадане на химикали и леки химически вещества, нарушаващи повърхността на настилката.